Usługi i szkolenia BHP

szkolenie bhp

Doskonale wiemy, że prowadzenie firmy wymaga zaangażowania na wielu płaszczyznach, dlatego oferujemy Państwu usługę outsourcingu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a szczególnie powiatu aleksandrowskiego, brodnickiego, inowrocławskiego, wąbrzeskiego.

Przedmiotem outsourcing  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest wykonywanie wszelkich czynności wynikających z kodeksu pracy oraz z § 2.1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ze zmianami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) w tym między innymi:
a) Przeprowadzenie szkoleń wstępnych wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy.
b) Przeprowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bhp pracowników.
c) Opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników (ustalenie przyczyny i okoliczności).
d) Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy.
e) Uczestnictwo w opracowywaniu zarządzeń, instrukcji w zakresie bhp.
f) Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy oraz w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej.
g) Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
h) Nadzór nad prawidłowością i terminowością szkoleń w dziedzinie bhp, profilaktycznych badań lekarskich.
i) Opracowanie programu szkoleń w zakresie bhp.
j) Współdziałanie i pomoc pracodawcy przy wypełnianiu obowiązków dotyczących przepisów bhp.
k) Doradztwo pracodawcy jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy oraz we wszystkich przedsięwzięciach, mających związek z bezpieczeństwem pracy.

Nasza firma posiada wszelkie narzędzia do zrealizowania usługi outsourcing  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Współpraca może być realizowana w ramach umowy okresowej, stałej, jak
i jednorazowego zlecenia.